JSW SHIPPING Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

KRS 0000521008
NIP 9581666595
REGON 222144773
kapitał zakładowy PLN 130 000,00 (wpłacony w całości)

Telefony kontaktowe:

+48 601 462 114 Prezes Zarządu
+48 721 460 240 Dyrektor
+48 721 480 470 Dział agencyjno - spedycyjny
+48 721 460 280

Fax : +48 58 739 5807

e- mail: [email protected]remove-this.jswshipping.pl