Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym spółki.