Grupa JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym JSW SHIPPING Sp. z o.o. w likwidacji