Spedycja

Towary w obsłudze spedycyjnej:

  • koks o różnych granulacjach eksport, import, przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe;
  • węgiel koksujący i energetyczny eksport, import, przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe;
  • wyroby stalowe eksport, import, przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe;
  • inne ładunki na życzenie klienta.

Ponadto:

  • organizujemy przeładunki w ramach podpisanych umów przez GK JSW bezpośrednio z Portami polskimi;
  • organizujemy składowanie towaru w polskich portach morskich na składowiskach zagwarantowanych w ramach umów z Portami polskimi;
  • organizujemy wszelkie czynności związane z odprawą celną.