Szanowni Państwo Kontrahenci JSW SHIPPING Sp. z o.o. 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01-07-2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki JSW SHIPPING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI 11 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000521008, podjęło Uchwałę Nr 1 o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki. 
W związku z powyższym od dnia 01-07-2020 JSW SHIPPING sp. z o.o. będzie posługiwało się nazwą JSW SHIPPING sp. z o.o. w likwidacji. Spółka reprezentowana jest przez likwidatora Bogusławę Brzozowską. 
Jednocześnie informujemy, iż decyzją właściciela Spółki - Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., działalność JSW SHIPPING sp. z o.o. po jej rozwiązaniu będzie kontynuowana w strukturach JSW S.A., o czym zostaną powiadomieni Państwo w odrębnym piśmie.